Indywidualne spotkania w gabinecie w postaci pojedynczych konsultacji lub cyklu terapeutycznego.

Konsultacja jest spotkaniem z psychologiem, którego celem jest omówienie problemów klienta/pacjenta i ustalenie najefektywniejszej formy pomocy. Trwa 50 min., inwestycją 170zł, należy się na nią wcześniej umówić telefonicznie 886210115.

Konsultacje poprzedzają podjęcie psychoterapii.

Psychoterapia to zbiór technik leczących rozmaite schorzenia lub pomagających w problemach natury psychologicznej. Jest wiele nurtów psychoterapii. Wspólną cechą wszystkich jest relacja terapeutyczna między klientem/pacjentem a terapeutą oraz zawarty kontrakt terapeutyczny (częstość spotkań, czas ich trwania, opłaty, urlopy, nieobecności itd.).

Psychoterapia może być krótkoterminowa, skierowana na rozwiązanie konkretnego problemu (wystarcza na to kilka do kilkunastu spotkań) lub długoterminowa trwająca conajmniej dwa lata lub dłużej, nastawiona na głębokie poznanie siebie i gruntowną zmianę w życiu.

Od kilku lat dołączam do swojej pracy Life Flow Therapy, która mówi, że:

„Optymalne funkcjonowanie naszej wewnętrznej biologii wpływa na jakość i właściwe funkcjonowanie psychiki”.

Pracując, integruję różne metody (min.: t.behawioralna, psychodynamiczna, gesztalt, krótkoterminowa nastawiona na rozwiazanie problemu, elementy bioenergetyki i innych technik pracy z ciałem, elementy psychoanalizy, ustawienia systemowe wg.B.Hellingera, leczenie traumy wg.Levina SE i inne).

LIFE FLOW THERAPY:

  • Jest nowym paradygmatem uzdrawiania, fundamentalnie zmieniającym świadomość
  • Metody i techniki, są nowatorskie, a zarazem proste i skuteczne
  • Pozwalają one szybko wyeliminować nieproduktywne stany, emocje i zachowania.
  • Docierają do źródła problemu, dzięki czemu efekty są natychmiastowe i trwałe!
  • Uzdrawiając przyczyny – trwale eliminujemy powtarzające się wzorce i problemy.