Koszt całkowity 700 zł.

Miejsce na warsztacie rezerwuje rejestracja mailowa oraz dokonanie wpłaty 300 zł. O udziale w warsztacie decyduje kolejność wpłat rezerwujących. Po dokonaniu wpłaty zostaną podane szczegóły (miejsce i plan). Pozostała część (400 zł) płatna w gotówce przed warsztatem.

Kontakt do rejestracji i pytań:
Violetta Ruksza, violettaruksza@wp.pl, 886 210 115.

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań na temat warsztatu!

Zapraszamy wszystkich chętnych do poszerzenia postrzegania Świata i Siebie na warsztat z Jackiem Sokalem w Gdańsku w weekend 01 i 02.02.2020.

Warsztat z 2. części fizyki stworzenia.

Tematyka:

 • – Stworzenie czy może projekt budowy Ziemi i życia na niej
 • – czy mitologia stworzenia opisuje świadome działanie
 • – człowiek jako siewca życia
 • – kim jesteśmy bez ciała fizycznego
 • – człowiek fizyczny jako bioelektroniczny odbiornik i nadajnik
 • – anteny w naszych ciałach
 • – rodzaje zapisu informacyjnego w DNA, wodzie i polu informacyjnym Ziemi
 • – jak komunikują się komórki naszego ciała
 • – światło i dźwięk w naszych komórkach – jak komórka tworzy rzeczywistość i swoje otoczenie
 • – dlaczego nie zgadza się bilans energetyczny w naszych ciałach
 • – piezzoelektryka jako dodatkowy reaktor w naszym ciele
 • – korzyści i zagrożenia wynikające z naszej budowy – jak to spożytkować i jak się chronić.
 • – praktyczne podejście do emocji i jak nad nimi panować
 • – ćwiczenia komunikacji ze swoim ciałem
 • – ćwiczenia świadomej komunikacji z polem informacyjnym

Celem warsztatu jest uruchomienie nowych ścieżek myślowych i rozszerzenie paradygmatu stworzenia, oraz odnalezienie w tym swojego JA i wpływu na procesy twórcze. Ma to ogromny wpływ na postrzeganie i realny wpływ na regulowanie swojej rzeczywistości.
Odpowiemy sobie na pytanie dlaczego jesteśmy jednością a czujemy się osobno i co możemy zrobić, aby budować rzeczywistość odmienną od tej, którą proponuje Matrix (system).