Jak zarządza się całą populacją Ziemi

Narzędzia i sposoby ich rozpoznawania.

Jak wydostać się z tej matni.
warsztat z Jackiem Sokalem w Gdańsku
cena 700 zł
informacje i zapisy: violettaruksza@wp.pl, tel.886210115