Bliżej Siebie – roczny program samorozwojowy będący wewnętrzną podróżą do swojej pełni, do której jeszcze nie dotarłeś, a która jest w Tobie, aby być bliżej siebie samego i bliżej siebie z innymi.

Celem jest:

  • Intensywna praca uczestników z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału;
  • Nauka prostych technik, z różnych dziedzin, min. z Life flow therapy, które łączą, to co widzialne z tym, co niewidzialne, do samodzielnej pracy i pracy z klientem oraz utrwalenie ich w procesie własnym;
  • W efekcie lepsza jakość życia.

Dla:

  • Osób, które pragną się rozwijać poprzez wewnętrzną eksplorację, poszukują transformacji i nie boją się zmian,
  • Wszystkich, którzy pragną poprawy jakości życia (w różnych obszarach: relacje, rodzina, praca),
  • Terapeutów, coachów, trenerów, bioenergoterapeutów (pragnących rozwijać się i poszerzać swój warsztat pracy) i osób zajmujących się szeroko pojętym pomaganiem innym (pedagodzy, policja, straż pożarna).

SŁÓW KILKA O PROGRAMIE BLIŻEJ SIEBIE:
– są 3 stopnie:
– każdy po 10 spotkań w małej grupie raz w miesiącu, chyba że grupa zażyczy sobie inną częstotliwość
– można robić wszystkie 3° lub tylko jeden lub dwa. Pod koniec każdego stopnia można podjąć decyzję

Pierwszy stopień obejmuje:

1. praktyczną naukę podstawowych narzędzi do leczenia traum na poziomie komórkowym (tzn. uczymy się w prosty sposób rozstawać z lękami, złością, poczuciem winy, poczuciem krzywdy, wstydem, smutkiem itd.)

2. uświadomienie sobie swoich własnych mechanizmów ochronnych oraz gier psychologicznych z samym sobą i z innymi na poziomie świadomym i nieświadomym, ich wpływ na nasze funkcjonowanie w życiu i konsekwencje (wspierające lub osłabiające). Radzenie sobie ze swoim „cieniem”.

3. poznanie i wykorzystywanie różnych psychoterapeutycznych narzędzi motywacyjnych przydatnych w zmianie i w życiu.

4. odblokowanie stanu Wewnętrznego Spokoju.

5. przy okazji jest też dużo przydatnej wiedzy psychologicznej i wiedzy na temat zmian na Ziemi oraz praca w procesie własnym. Na życzenie grupy są dodatkowe zajęcia „Praca z obcymi energiamii”(jak odłączać podczepy)

Efektem jest:

1. głęboka wewnętrzna przemiana (poprawa jakości życia w różnych obszarach: relacje, rodzina, praca, zdrowie i inne).
2. dostęp do swoich zasobów w stanie wewnętrznego spokoju (np. nie trzeba się uczyć reguł zachowań asertywnych, gdyż po wyleczeniu lęków są one dla nas naturalne i dostępne. Całą wiedzę o nich mamy w sobie itd.)
3. I wiele innych – nie można tego opisać ani zrozumieć bez doświadczenia.

Każde zajęcia składają się z:
1. części teoretycznej to jest nauka nowego narzędzia lub narzędzi
2. praktycznej części warsztatowej, w trakcie której, uczysz się stosować dane narzędzie w pracy własnej i w życiu
3. części uzupełniającej, w czasie której można podzielić się swoimi osiągnięciami, zadać pytania, uzyskać dużo uzupełniającej wiedzy, obserwować swój proces rozwoju na tle procesu grupowego.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń

Inwestycja:

 780 zł za spotkanie (zaliczka 380 zł)

Dla osób płacących z góry: za 10 spotkań 10 x 700 zł.

Informacje i zapisy:  

Violetta Ruksza tel. 886210115,  e-mail: viola@blizejsiebie.pl